دیدگاه گوره خری چیست ؟

دیدگاه گوره خری چیست ؟

نگاه گورخری خوب است یا بد؟

به شما تلفن بزنیم

قبل از هرچیزی لازم است در مورد  جمله ای زیبا از  شل سیلورستالین براتون بگم ، می گویند از گورخری پرسیدن ، تو سیاهی با خط های سفید یا سفیدی با خط های سیاه و گورخر اینگونه پاسخی دندان شکن داد:

آیا تو انسان خوبی هستی  با عادات بد یا  انسان بدی هستی با عادت های خوب؟

آیا آرامی اما گاهی شلوغ یا شلوغی همیشه و گاهی آرام می شوی؟

آدم شادی هستی و گاهی غمگین یا غمگین هستی گاهی شاد؟

و دیگر هیچ . . .

پس اینگونه شد که باور کنم دیگر از گورخری در مورد خط هایش سوال نخواهم کرد.

اگر این نوع نگاه (نگاه گورخری) را داشته باشید ، زندگی اتفاقا راحت تر است و راحت تر  محیط و دیگران را کنترل می کنیم و به این معناست که  همین که هستم  خواهیم بود . اما  لازم هست باور داشته باشیم ، پذیرش جنبه های ناسالم  و ناخوب خود باعث رفع اشکالات و مشکلات و تلاش برای پی بردن به ایرادات خود خواهد شد . با این نگاه پذیرش جنبه های منفی  و ناخوب خود را خواهیم داشت و کار میکنیم  و تلاش میکنیم به سمت این دیدگاه برویم.

کسی که نمی پذیرد جنبه های خوب ندارد و تنها جنبه های منفی خود را می بنید ابتدای امر شروع به انکار کردن می نماید ، سپس به سمت سرکوب کردن می رود ، سرکوب کردن امیال و داشته های خود   در این حالت ، مکانیسم های دفاعی اش فعال می شود و آن گاه جنبه های منفی خود را به دیگران نسبت خواهد داد و پذیرش این  کم و کاستی های درونی بسیار دشوار خواهد بود و تبدیل به وسواس و رفتارهای وسواس گونه می گردد و آن گاه جنبه های ناخودآگاه هود را در خودآگاه خواهد دید.

و در نهایت  این دیدگاه گورخری چهارچوب مرجع برای نگاه به خود و ارتباطات و دنیایی که در آن زندگی می کنیم خواهد بود.

دکتر محمد طالبی، روانشناس بالینی بازدید: 1598 تاریخ: آدرس وب

بزودی با شما تماس می‌گیریم

دیدگاه خود را بیان بفرمائید

  • هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است
قالب:
جنسیت: