ده قانون کلی برای زندگی

آنچه که برای داشتن زندگی بهتر لازم و ضروری است

آنچه که لازم و ضورری است و  برای اینکه زندگی بهتری داشته باشیم و باید بدانیم این است که طبق نظر آنتونی رابینز ده قانون کلی برای زندگی وجود دارد که باید همه ما  آن را  یاد بگیریم.

قانون اول:

 • همه ما دارای جسمی ارزشمند هستیم و چه به جسم خود علاقمند باشیم و آن را دوست داشته يا آنکه از آن متنفر باشيم ، بايد بدانيم که در طول زندگی در دنيای خاکی با ماست و  باید از آن مراقبت کنیم.

قانون دوم:

 • همه ما در مدرسه ای غير رسمی و تمام وقت نام نويسی کرده ايم که زندگی نام دارد.

قانون سوم:

 • در این زندگی اشتباه وجود ندارد، تنها درس است.

قانون چهارم:

 • یادتان باشد که درس های زندگی آنقدر تکرار می شود تا آموخته شود.

قانون پنجم:

 • آموختن پايان ندارد و تا پایان عمر همراه شما می باشد.

قانون ششم:

 • بیایید یاد بگیریم  هیچ گاه قضاوت نکنيم.
 • بیایید غيبت را کنار بگذاریم.
 • هیچ گاه مدعی نباشید.
 • بیایید دیگران را سرزنش نکنيم.
 • تحقير و مسخره نکنيد زمین گرد است و برای خودتان تکرار می گردد.

قانون هفتم:

 • رفتار دیگران آیینه رفتار شماست.

قانون هشتم:

 • انتخاب چگونه زندگی کردن با خود ما است و همه ابزار و منابع مورد نياز  در اطراف ما است.

قانون نهم:

 • سوالات و جواب هاي درون ذهن شما را در وجود خودتان جستجو کنید ( نگاه کنيد ،گوش بدهيد و به خودتان اعتماد کنيد ).

قانون دهم:

 • همیشه برای دیگران خیر بخواهید تا همان خیر به سمت شما بازگردد.

و در نهایت به این ضرب المثل چینی  اشاره خواهیم داشت بیایید به هيچ دسته كليدی اعتماد نكنيم بلکه كليد سازی را فرا بگيريم.

تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ده قانون کلی برای زندگی
دکتر محمد طالبی، روانشناس بالینی بازدید: 721 تاریخ: آدرس وب