مراحل سوگواری

مراحل سوگواری

سبک سوگواری خود را پیدا کنید

به شما تلفن بزنیم

متخصصانی که در مورد فقدان و سوگ مطالعه کرده‎اند، مراحلی را مطرح کرده‎اند که افراد پس از تجربه‎ی فقدان برای رسیدن به سازش یافتگی آن‎ها را طی می‎کنند. مدت زمان لازم برای طی این مراحل و میزان سوگی که در نهایت حل و فصل می‎شود، موضوعی فردی است. سعی کنید آهنگ و سبکی برای طی مراحل سوگواری خود پیدا کنید که با نیاز‎های شما متناسب باشد. مراحل سوگ عبارتند از:

مرحله‎ی 1: شوک، ناباوری، کرختی

در این مرحله بهت زده می‎شوید و پذیرش فقدان برایتان سخت می‎شود، بنابراین وسوسه می‎شوید که آن را انکار کنید، نگرانی فوری شما این است که احساسات دردناک خود را فرو بنشانید.

مرحله 2: آرزو و جستجو کردن

می‎پرسید "چرا این اتفاق برای من افتاد؟" و ممکن است از این که نمی‎توانید فرد از دست رفته را برگردانید، خشمگین شوید. گاهی نیز به این انتظارات غیر‎واقع‎بینانه که همه چیز درست می‎شود، تکیه می‎کنید.

مرحله 3: درماندگی و آشفتگی

واقعیت فقدان، شما را افسرده میکند و امید خود را برای بهتر شدن کارها از دست می‎دهید.

مرحله 4: پذیرش و سازمان یافتگی مجدد

سرانجام امید‎های کاذب خود را کنار می‎گذارید و فقدان را به عنوان یک واقعیت می‎پذیرید. در نتیجه این پذیرش شروع به برنامه ریزی در امور زندگی می‎کنید و روال عادی زندگی خود را از سر می‎گیرید.

مرحله 5: کسب هویت جدید

خود را با شیوه‎ی جدید زندگی که با گذشته متفاوت است، تطبیق می‎دهید و می‎فهمید که تجربه‎ی سوگ چقدر باعث رشد شما شده است.

خوب است که مراحل سوگواری را به عنوان تکالیفی در نظر بگیرید که مسئولیت انجام آن بر عهده‎ی شما است. این نوع نگرش نسبت به سوگ، موجب تقویت احساس درونی و خود‎کارآمدی شما می‎شود. تعبیر و تفسیر مراحل سوگ به عنوان مراحلی که برای شما پیش می‎آید، درست نیست. این نوع تعبیر و تفسیر موجب احساس انفعال و وابستگی شده و هویت شما را به عنوان یک مسأله‎گشا تضعیف می‎کند.

 

حسن طالبی بازدید: 1121 تاریخ: آدرس وب

بزودی با شما تماس می‌گیریم

دیدگاه خود را بیان بفرمائید

  • هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است
قالب:
جنسیت: