تست اضطراب آنلاین

تست اضطراب BAI یک مقیاس ارزیابی است که در آن نشان می‌دهد فرد چه سطح اضطرابی را تجربه می‌کند. این تست اضطراب مختص به افراد بزرگسال است و آزمون دارای 21 سؤال است که هر سؤال از چهار سطح کیفی برخوردار است و با توجه به نمره آزمودنی درجه اضطراب فرد مشخص می‌شود. لطفاً هر عبارت را به دقت بخوانید و مشخص کنید در خلال هفته‌ی گذشته تا امروز چقدر از آن علامت در رنج بوده‌اید.

نام

نام خانوادگی

ایمیل

سن

جنسیت

وضعیت تاهل

1- کرخی و گز گز شدن (مور مور شدن)
2- احساس داغ (گرما)
3- لرزش درپاها
4- ناتوانی در آرامش
5- ترس از وقوع حادثه بد
6- سرگیجه و منگی
7- تپش قلب و نفس نفس زدن
8- حالت متغیر (بی ثبات)
9- وحشت زده
10- عصبی
11- احساس خفگی
12- لرزش دست
13- لرزش بدن
14- ترس از دست دادن کنترل
15- به سختی نفس کشیدن
16- ترس از مردن
17- ترسیده (حالت ترس)
18- سوء هاضمه و ناراحتی در شکم
19- غش کردن (از حال رفتن)
20- سرخ شدن صورت
21- عرق کردن (نه در اثر گرما)