عوامل موثر در شادی

اجزای شادی چیست؟

به منظور افزایش سطح شادی باید اجزای شادی شناخته شوند. شادی از سه جزء تشکیل شده است. سهم عوامل ژنتیکی تقریباً 50%، سهم شرایط محیطی تقریباً 10% و سهم فعالیت‎های آگاهانه در حدود 40% است. این سه فاکتور اصلی روی سطح دائمی شادی اثر خواهند گذاشت. این سه فاکتور عبارتند از: نقطه ثابت، شرایط زندگی و فعالیت‎های آگاهانه (با نیت قبلی).

1.    نقطه ثابت:

بزرگترین سهم شادی در عوامل ژنتیکی است که این فاکتور را نقطه ثابت می‎نامند. پس سطح معین و ثابتی از شادی از والدین به ارث می‎رسد و موروثی می‎باشد.

2.    شرایط زندگی:

جزء دوم شادی شرایط زندگی است که شامل عوامل ملیتی، جغرافیایی و فرهنگی  منطقه‎ای است که فرد در آن زندگی می‎کند و همچنین شامل فاکتور‎های جمعیت شناسی مانند سن، جنسیت و قومیت می‌‎باشد.

3.    فعالیت‎های آگاهانه:

این سطح دسته وسیعی از فعالیت‎هایی است که مردم انجام می‎دهند یا در فکر انجام آن‎ها هستند. رفتار‎ها و فعالیت‎های فراوانی وجود دارند که افراد برای انجام آن‎ها انرژی صرف می‎کنند. این فعالیت‎ها مستلزم صرف انرژی هستند، یعنی خود به خودی انجام نمی‎شوند. در واقع تفاوت اصلی بین فاکتور شرایط زندگی و فعالیت‎های آگاهانه اتفاقی بودن آن است. فاکتور شرایط زندگی تقریباً تصادفی است، اما فاکتور فعالیت‎‎های آگاهانه در اختیار خود فرد می‎باشد. این بعد نیز خود به سه حوزه تفکیک می‎شود که شامل:

_فعالیت‎های رفتاری مانند ورزش منظم، محبت ورزیدن به دیگران، حضور در اجتماعات،

_فعالیت‎های شناختی مانند توجه به نعمت‎ها و موهبت‎ها، تفکر راجع به امور مثبت در زندگی و

_فعالیت‎های داوطلبانه: مانند تلاش‎های معنادار در زندگی و همچنین تلاش جهت رسیدن به اهداف شخصی می‎باشد.

 

تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
عوامل موثر در شادی
حسن طالبی بازدید: 674 تاریخ: آدرس وب